Solberg Manufacturing | Filters, Silencers, Vacuum Filters, Oil Mist Eliminators, Separators

Enter search terms in the box
and click 'Search'.

Part numbers must
include dashes.

Recent Headlines

SME Series

Oil Mist Eliminators


Compact Vacuum Filters

Minimize pressure drop and maximize footprint savings


Videos

Product Spotlights, Demonstrations


DSV Series

Two Stage Discharge Filter


ACV Series

Advanced Crankcase Ventilation


VTL Series, VTS Series

Vacuum Trap


WL Series

Medium to High Vacuum Filtration

Czech Republic

Solberg International (SK), s.r.o.
Partizanska cesta 77c
Banska Bystrica, Slovakia
974 01

 
Business: + 421-48-41-33-251
Fax: + 421-48-41-37-065

Czech Sales Email

 


Solberg International Sk, sro je dcérskou spolocnostou významnej medzinárodnej firmy v oblasti filtrácie. Ako spolocnost s rucením obmedzením bola založená v roku 2004, avšak náš regionálny zástupca pôsobil na slovenskom a ceskom trhu už od roku 1995. Naša kancelária zodpovedá za trh v strednej a východnej európe, Rusku, krajinách bývalého Sovietskeho zväzu a taktiež v balkánskych krajinách.


Solberg sa špecializuje na filtráciu pre kompresory, vákuové pumpy, dúchadlá, ventilátory. V súcastnosti zažíva firma velký boom v energetike – filtre pre turbíny a generátory. Taktiež novinkou je výroba filtrov pre plynárenský a plastikársky priemysel. Tieto tri odvetvia sú pre nás v dnešnej dobe skutocne výzvou nakolko v posledných rokoch sme sa stali neoddelitelnou súcastou aj týchto troch odvetví.


Home |  Markets |  Resources |  Discover Solberg |  Contact |  International

Solberg Manufacturing is ISO 9001: 2008 Certified

Models, parameters, and specifications may change without notice.

Copyright © SMI 2009 All Rights Reserved