Solberg Manufacturing | Filters, Silencers, Vacuum Filters, Oil Mist Eliminators, Separators

Enter search terms in the box
and click 'Search'.

Part numbers must
include dashes.

Recent Headlines

Liquid Separators

Protection from damaging liquid & debris; See-Thru & Industrial Models


Breathers

Protect Hydraulic Tanks, Lube Oil Reservoirs and Gearboxes


NEW Mobile App

Download now our Application Assistance App


See-Through Filters

Make Maintenance Checks Easier. Minimize Downtime. Reduce Costs.


ATEX Assemblies & Elements

Solberg offers ATEX Certified Filters Assemblies & Elements


Filtration for Blowers

Solberg has the Filter Silencer you Need!


Power Generation

Eliminate visible oil mist emissions from power generation equipment.

Czech Republic

Solberg International (SK), s.r.o.
Partizanska cesta 77c
Banska Bystrica, Slovakia
974 01

 
Business: + 421-48-41-33-251
Fax: + 421-48-41-37-065
Czech Sales Email

 

Solberg International Sk, sro je dcérskou spolocnostou významnej medzinárodnej firmy v oblasti filtrácie. Ako spolocnost s rucením obmedzením bola založená v roku 2004, avšak náš regionálny zástupca pôsobil na slovenskom a ceskom trhu už od roku 1995. Naša kancelária zodpovedá za trh v strednej a východnej európe, Rusku, krajinách bývalého Sovietskeho zväzu a taktiež v balkánskych krajinách.
Solberg sa špecializuje na filtráciu pre kompresory, vákuové pumpy, dúchadlá, ventilátory. V súcastnosti zažíva firma velký boom v energetike – filtre pre turbíny a generátory. Taktiež novinkou je výroba filtrov pre plynárenský a plastikársky priemysel. Tieto tri odvetvia sú pre nás v dnešnej dobe skutocne výzvou nakolko v posledných rokoch sme sa stali neoddelitelnou súcastou aj týchto troch odvetví.

 

 

 

 


Home |  Markets |  Resources |  Discover Solberg |  Contact |  International

Solberg Manufacturing is ISO 9001: 2008 Certified

Models, parameters, and specifications may change without notice.

Copyright © SMI 2009 All Rights Reserved