Solberg Manufacturing | Filters, Silencers, Vacuum Filters, Oil Mist Eliminators, Separators

Enter search terms in the box
and click 'Search'.

Part numbers must
include dashes.

Recent Headlines

Videos

Product Spotlights, Demonstrations


RST Series 1” - 4”

RST-Series Datasheet US


SME Series

Oil Mist Eliminators


VTL Series, VTS Series

Vacuum Trap


Knock Out Tank

Multistage Liquid/Particulate Separator


ACV Series

Advanced Crankcase Ventilation


WL Series

Medium to High Vacuum Filtration

Czech Republic

Solberg International (SK), s.r.o.
Partizanska cesta 77c
Banska Bystrica, Slovakia
974 01

 
Business: + 421-48-41-33-251
Fax: + 421-48-41-37-065

Czech Sales Email

 


Solberg International Sk, sro je dcérskou spolocnostou významnej medzinárodnej firmy v oblasti filtrácie. Ako spolocnost s rucením obmedzením bola založená v roku 2004, avšak náš regionálny zástupca pôsobil na slovenskom a ceskom trhu už od roku 1995. Naša kancelária zodpovedá za trh v strednej a východnej európe, Rusku, krajinách bývalého Sovietskeho zväzu a taktiež v balkánskych krajinách.


Solberg sa špecializuje na filtráciu pre kompresory, vákuové pumpy, dúchadlá, ventilátory. V súcastnosti zažíva firma velký boom v energetike – filtre pre turbíny a generátory. Taktiež novinkou je výroba filtrov pre plynárenský a plastikársky priemysel. Tieto tri odvetvia sú pre nás v dnešnej dobe skutocne výzvou nakolko v posledných rokoch sme sa stali neoddelitelnou súcastou aj týchto troch odvetví.


Home |  Markets |  Resources |  Discover Solberg |  Contact |  International

Solberg Manufacturing is ISO 9001: 2008 Certified

Models, parameters, and specifications may change without notice.

Copyright © SMI 2009 All Rights Reserved